Aktualności

 • Legimi przydzieliło obligacjie serii U o łącznej wartości 2,58 mln zł

  11 lipca 2019

  Legimi przydzieliło 2 582 obligacji dwuletnich zabezpieczonych serii U o łącznej wartości emisyjnej 2,582 mln zł, realizując w pełni główny cel emisyjny w postaci refinansowania zadłużenia, poinformowała spółka. Legimi oferowało dwuletnie obligacje serii U o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9,5% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Zabezpieczenie emitowanych […] więcej

 • Publiczna oferta akcji Legimi

  1 kwietnia 2019

  Obecnie przeprowadzana jest publiczna emisja akcji spółki Legimi S.A znajdującej się w portfelu FIZAN Satus VC. Legimi to biznes przyszłości, który przenosi branżę książki (i e-książki) w kierunku ekonomii subskrypcyjnej. Emisja prowadzona jest w formie oferty publicznej zatem przystąpić może każdy – również obecni akcjonariusze i obligatariusze spółki. Jest to ostatni projekt kapitałowy Spółki polegający na […] więcej

 • Wypłata całości środków wpłaconych przez Inwestorów Prywatnych

  2 listopada 2018

  Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych zarządzany przez SATUS Venture sp. z o.o. sp.k. dokonał w kwietniu wypłaty całości środków wpłaconych przez Inwestorów Prywatnych do Funduszu (kwota brutto). Wypłata odbyła się poprzez częściowe umorzenie posiadanych przez Inwestorów Certyfikatów Inwestycyjnych. W związku z powyższym Inwestorom pozostało ok. 30% Certyfikatów. więcej

 • Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO

  13 września 2018

  Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”) Satus Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka […] więcej

 • FIZAN Satus VC sprzedał blisko połowę z mniejszościowego pakietu akcji technologicznej spółki Synerise S.A. za 25 mln PLN.

  23 czerwca 2017

  FIZAN SATUS VENTURE zawarł umowę sprzedaży 1276 akcji Spółki Synerise S.A. za około 25 mln zł. Transakcja odbywa się w dwóch transzach. Pierwsza transza na 19 048 590zł zrealizowana została 14.06.2017 roku, kolejna 5 965 603 zł zostanie zrealizowania 31.01.2018 roku (jest zabezpieczona obustronnie połową pierwszej transzy). Po transakcji FIZAN VC SATUS wciąż będzie posiadał […] więcej

Partners

Struktura

SATUS inwestuje w spółki we wczesnej fazie rozwoju, charakteryzujące się wysokim ryzykiem oraz najwyższą stopą zwrotu. Kapitałowo-merytoryczne wsparcie ułatwia start oraz intensywny, ale zrównoważony rozwój nowych projektów.

Lista inwestycji

 • SATUS Venture Sp. z o.o.

  30-394 Kraków, ul. Podole 60

 • E-mail:
  biuro@satus.pl