Projekty UE

 • Fundusz Kapitału Zalążkowego SATUS
  Fundusz utworzony w 2007 r., kapitalizacja Funduszu wynisoła 20 mln PLN, przy czym 10 mln PLN jako kapitał podporządkowany, finansowany ze środków UE, wniosła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 1.2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, a 10 mln PLN wnieśli Inwestorzy Prywatni SATUS. Fundusz dokonał 9 inwestycji kapitałowych. 
 • Sieć Inwestorów Prywatnych SATUS
  Sieć Inwestorów Prywatnych SATUS została stworzona w ramach działania 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie dla IOB osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  2007-2013 na podstawie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie. Projekt Sieci Inwestorów Prywatnych SATUS otrzymał dofinansowanie ze środków UE na kwotę 6,5 mln PLN
 • FIZ AN Venture Capital SATUS
  Fundusz został powołany na okres 10 lat, a kapitalizacja w całym horyzoncie inwestycyjnym wyniosła 50 mln PLN, przy czym 25 mln PLN jako kapitał podporządkowany, finansowany ze środków UE, wniósł partner strategiczny Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., a 25 mln PLN zadeklarowali Inwestorzy Prywatni SATUS.
 • SATUS Venture Sp. z o.o.

  30-394 Kraków, ul. Podole 60

 • E-mail:
  biuro@satus.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress